Informatie vanuit het Algemeen Bestuur Avior

Informatie vanuit het Algemeen Bestuur Avior

25-03-2020

Momenteel worden we wereldwijd geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. Een crisis met mogelijk enorme persoonlijke en zakelijke consequenties. Allereerst hopen we dat alle leden en hun familieleden gezond blijven. We wensen iedereen veel sterkte de komende periode. En natuurlijk vertrouwen we erop dat iedereen de adviezen van onze overheid opvolgt.

Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft begrepen is door de Nevobo onlangs besloten dat alle competities worden gestopt. Wat dit betekent voor de afronding van de competities en eventuele degradatie of promotie is helaas nog niet bekend. Met recente besluiten van de overheid zijn ook alle bijeenkomsten voor grotere groepen tot 1 juni niet toegestaan. Dit betekent ook dat wij als vereniging vooralsnog, in vervolg op onze eerdere communicatie, tot 1 juni geen trainingen en andere bijeenkomsten organiseren. Als het kan starten we natuurlijk wel eerder! Verder hebben we ook moeten besluiten om het Bedrijvenvolleybaltoernooi te annuleren. Daarnaast hebben we ons mooie nieuwe initiatief voor beachvolleybal voor deze zomer vooralsnog moeten uitstellen. 

Op dit moment kunnen we als vereniging nog niet de consequenties overzien. Zo hebben we alle zaalhuur moeten stoppen, maar hebben nog geen zicht op kosten. Natuurlijk voeren we daar het gesprek over met het Sportbedrijf Deventer en met de Stichting Sporthal Schalkhaar. Verder missen we inkomsten uit onze kantine. Van enkele leden hebben we vragen gekregen hoe we als vereniging omgaan met de contributie voor de periode dat nu niet getraind en gespeeld wordt. We hopen op begrip van iedereen dat we daar nu nog geen uitspraken over kunnen doen. We zullen hiervoor eerst alle consequenties in kaart moeten brengen. Nadere informatie hierover volgt dus later.

Ondanks de “volleybal-vrije’ periode wordt door de Technische Commissies gewerkt aan de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Dit proces moet nu ineens anders worden doorlopen. Volop wordt gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen en overleggen vinden vooral ‘op afstand’ plaats. We vragen leden begrip voor het feit dat er geen mogelijkheden voor persoonlijke gesprekken zijn. Hiervoor zal vooral nu de telefoon worden gebruikt. Het streven van de Technische Commissies is om de nieuwe teamindelingen medio mei gereed te hebben. Nadere communicatie volgt hierover nog. Vooralsnog hopen we dat vanaf 1 juni in de nieuwe teamindelingen wordt getraind.

Om leden fit te laten blijven zullen we op korte termijn op het Avior YouTube kanaal oefeningen en trainingsmateriaal bieden. Hou het kanaal in de gaten via www.vv-avior.nl/youtube

We hopen iedereen in juni gezond en wel weer persoonlijk te ontmoeten!

Namens het voltallige bestuur

John Dommerholt
Voorzitter© Volleybalvereniging Avior