Home » Avior » Arbitrage
Arbitrage

ARBITRAGE

Elk lid van de vereniging is verplicht een bijdrage te leveren aan de zogeheten verenigingstaken. Een van deze verenigingstaken is het voorzien van scheidsrechters. Op deze pagina vind je meer over de arbitrage uitgangspunten én de arbitrage opleidingen. 

Uitgangspunten arbitrage Volleybalvereniging Avior

 1. De teams die competitie spelen bij de senioren zijn verplicht ten minste twee scheidsrechters te leveren voor het fluiten van wedstrijden op het niveau waarop het team zelf speelt (of hoger).
 2. Spelers bij de A-jeugd zijn verplicht het spelregelbewijs te halen.
 3. Spelers uit teams die derde klasse of lager spelen, kunnen zelf een spelregelbewijs halen op VolleybalMasterz.nl. (Zie instructie verderop).
 4. Indien je graag begeleid wilt worden bij een eerste wedstrijd, verwachten we van het team dat zij dit zelf kunnen regelen. In de meeste teams zitten ervaren scheidsrechters. Als dit niet zo is, dient de scheidsrechter zelf contact op te nemen met scheidsrechters@vv-avior.nl. Wij proberen dan iemand te regelen om te begeleiden.
 5. Één persoon wordt namens een team aangewezen om een wedstrijd te fluiten. Indien die niet kan/wil dient hij zelf (binnen zijn team) voor een vervanger te zorgen die bevoegd is om die wedstrijd te fluiten.
 6. Als er geruild/vervangen wordt dient men dit zelf, vóór de wedstrijd, op de site aan te passen via Mijn Avior.

Opleidingen arbitrage Volleybalvereniging Avior

Spelregelbewijs (t/m 3e klasse)          – code V6

 • Ga naar https://www.volleybalmasterz.nl/
 • Log in via jouw volleybal.nl account. Als je die nog niet hebt, zul je die eerst moeten aanmaken.
 • De site bevat veel uitleg over spelregels en je kunt zo veel oefenen als je wilt.
 • Je kunt tijdens het maken van de toets ook het spelregelboekje (als PDF op de site) er bij pakken en spelregels opzoeken! Vooraf bekijken is beter.

VS2-opleiding (1e en 2e klasse) – code V4 (tijdens opleiding V5)

 • Geef je zelf op door een e-mail te sturen naar: scheidsrechters@vv-avior.nl
 • Je krijgt een mapje met benodigde documentatie.
 • Je fluit een aantal wedstrijden op niveau en probeert daar van te leren.
 • Afsluitend wordt een Proeve van Bekwaamheid (PvB) afgenomen. Dit houdt in dat iemand een wedstrijd bekijkt en met je nabespreekt.
 • Je moet zelf zorgen dat binnen één jaar er een PvB wordt afgenomen. Neem hiervoor contact met ons op via: scheidsrechters@vv-avior.nl.

VS3-opleiding (promotieklasse/3e divisie)    – code R1 t/m R3

 • Scheidsrechter die interesse hebben om hoger te fluiten kunnen contact met ons opnemen via: scheidsrechters@vv-avior.nl
 • Je fluit in de regio waarbij je zelf kunt aangeven hoeveel en binnen welke afstand.


© Volleybalvereniging Avior