Home » Avior » Veilige sportomgeving » Algemeen

ALGEMEEN

Bij Avior zorgen we ervoor dat we veilig en met plezier kunnen volleyballen. Daarvoor hebben wij een aantal regels met elkaar afgesproken.
Deze regels staan in onderstaande documenten:

Kanjers in de sport

Bij Kanjers in de sport kennen we 9 afspraken:

  1. We helpen elkaar.
  2. We vertrouwen elkaar.
  3. We lachen elkaar niet uit. 
  4. Niemand speelt de baas. 
  5. Niemand doet zielig. 
  6. We hebben respect voor onszelf en anderen. 
  7. Sociale media zijn er voor leuke en positieve dingen. 
  8. We gebruiken onze telefoon niet tijdens trainingen en wedstrijden. 
  9. We dragen tijdens het sporten geen uitdagende kleding

Gedragsregels sexuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. In bijgevoegd pdf-bestand vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.© Volleybalvereniging Avior