Home » Avior » Veilige sportomgeving » Vertrouwens contactpersoon
Vertrouwens contactpersoon

VERTROUWENS CONTACTPERSOON

Hierbij willen wij ons als vertrouwenscontactpersonen namens de volleybalvereniging Avior, aan jullie voorstellen.

Onze namen zijn Evert Drenth en Mariel Mensink. Wij zijn beide woonachtig in Deventer en werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, waarbij de taken (gedeeltelijk) overeenkomen met de taken van een vertrouwenscontactpersoon.

Wat kunt u van ons verwachten;

  • Een luisterend oor als er sprake is van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het verzorgen van eerste opvang van leden die hulp en advies nodig hebben op dit gebied
  • Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van de volleybalvereniging met betrekking tot ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan, het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Hierbij kan ook gedacht worden aan doorverwijzing naar een externe instantie. Dit alles in overleg en met instemming van betrokkenen.
  • Het desgewenst begeleiden, indien het lid de zaak aan de orde wil stellen bij de vereniging
  • Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
  • U kunt ook contact met ons opnemen als u suggesties heeft voor een veiliger sportomgeving.

Alles wat verteld wordt zal vertrouwelijk behandeld worden.

Voor meer informatie of vragen over wat u kunt verwachten van ons verwijzen wij u naar de bijgevoegde functieomschrijving van de vertrouwenscontactpersoon.

Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken zijn wij bereikbaar via het e-mail adres: vcp@vv-avior.nl

Mariel Mensink

Evert Drenth© Volleybalvereniging Avior