Home » Nieuws
Uitnodiging ALV 5 oktober

Uitnodiging ALV 5 oktober

21-09-2016

Beste leden van Volleybalvereniging Avior

14 september hebben we Algemene Ledenvergadering gehad waarbij onder andere de formele naamswijziging op de agenda stond. Omdat op dat moment niet de benodigde twee/derde van de leden aanwezig was hebben we dit niet vast kunnen stellen. Overeenkomstig de statuten nodigen we jullie hierbij uit voor een tweede vergadering om de naamswijziging formeel vast te stellen. Bij de vergadering kan het besluit bij twee/derde meerderheid van de stemmen worden genomen.

Woensdag  5 oktober a.s. om 20.00
Locatie: Sporthal Schalkaar

Agenda voor deze vergadering:

  1. Opening
  2. Agenda vaststelling
  3. Voorstel Naamswijziging
    Wij stellen voor de voorlopige tenaamstelling van de vereniging zijnde
    SVS-Devolco te wijzigen in   “Volleybalvereniging Avior”.
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

De statuten met de gewijzigde naam kunnen worden opgevraagd bij voorzitter@vv-avior.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Avior© Volleybalvereniging Avior