Home » Nieuws
Uitnodiging

Uitnodiging

24-08-2016

Beste leden van Volleybalvereniging Avior

Om de fusie formeel af te ronden moeten wij de naam van onze nieuwe vereniging nog
formeel vastleggen in de statuten.
Hiervoor is formele toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering.

Graag nodigen wij jullie daarom uit voor onze 1e Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag  14 september a.s. om 20.00
Locatie: Sporthal Schalkaar

Agenda voor deze vergadering:

 1. Opening
 2. Agenda vaststelling
 3. Voorstel Naamswijziging
  Wij stellen voor de voorlopige tenaamstelling van de vereniging zijnde
  SVS-Devolco te wijzigen in   “Volleybalvereniging Avior”.
 4. Vaststelling Huishoudelijk Reglement
  Dit reglement zal jullie voor de 14e september nog aangereikt worden.
 5. Voorstellen nieuwe bestuursleden
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Indien om 20.00 uur niet het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal er op
dezelfde avond om 20.15 uur een nieuwe vergadering plaatsvinden, waarin dan
wel besluiten genomen kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Avior

 © Volleybalvereniging Avior