Home » Nieuws
Aanpassing spelregels

Aanpassing spelregels

17-03-2016

Aanpassingen regels om spelplezier te bevorderen.

Komend seizoen geldt een versoepeling van de regels in topdivisie t/m regio

Afgelopen week vond de Week van het Sportplezier plaats. Een aspect dat direct invloed heeft op de plezierbeleving in het volleybal is de hantering van de spelregels. Na een periode van onderzoek heeft de werkgroep arbitrage het voornemen uitgesproken om vanaf het nieuwe seizoen enkele aanpassingen door te voeren die het spelplezier ten goede komen. Deze aanpassingen gelden voor de topdivisie t/m de laagste klassen in de regio. 

In november 2015 werd er een oproep gedaan aan bestuurders, trainers, spelers en scheidsrechters om mee te denken over spelregels die het spelplezier bevorderen. Op basis van alle suggesties en opmerkingen en na intensief overleg, heeft de werkgroep arbitrage het advies uitgebracht om vanaf het komende seizoen een aantal regels te veranderen / versoepelen. Of alle gewenste wijzigingen al voor het seizoen 2016-2017 gaan gelden, is overigens nog de vraag. Over sommige wijzigingen moet de Bondsraad zich uitspreken en ook technisch moet er het een en ander worden aangepast, bijvoorbeeld op het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).

De komende weken zal de werkgroep arbitrage op www.arbitrage.nevobo.nl regelmatig een aantal veranderingen nader onder de loep nemen en toelichten. Suggesties en opmerkingen over de verbetering van het spelplezier kunnen doorlopend worden voorgesteld via spelplezier@nevobo.nl

Een deel van de voorgenomen regelwijzigingen:

• Er mag nog steeds 6x gewisseld worden per set, maar iedere wissel mag voor iedere speler terug gewisseld worden. Het is dus niet meer aan elkaar gekoppeld. Er zijn dus 6 vrije wissels.

• De middenlijn wordt, in verband met de vele blessures, weer verboden gebied. Het aanraken van de middellijn met de voeten tijdens een actie waarbij de bal betrokken is, wordt weer fout. Aanraken en overschrijden van de middellijn (ook met de voeten) als de bal niet in de buurt, is niet fout! 

• Opstellingsfout aan de serverende kant kan niet meer gemaakt worden. Dat team mag gelijk op hun plaats gaan staan. Daardoor is "switchen" niet meer nodig en kan er weer het groeperend schermen verboden worden.

• Bij het wisselen van kant hoeft het team niet meer eerst naar de achterlijn, maar er kan meteen om de paal heen gelopen worden na het laatste fluitsignaal van de set.

• De wissels worden weer aangevraagd door de coach (of aanvoerder als er geen coach is), op de manier zoals het een aantal jaren geleden was.

• Er is geen toss meer bij het begin van de wedstrijd. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze.

• Als een team met 6 spelers en een libero speelt, mag de libero bij een blessure van een veldspeler zijn liberoshirt wisselen voor een speelshirt en als gewone speler verder spelen.

Bron: Nevobo© Volleybalvereniging Avior