Home » Nieuws
Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

07-04-2017

Bijna...

Nog een paar wedstrijden en dat zit het volleybalseizoen er al weer op. Enkele teams hebben al een feestje kunnen vieren, terwijl het voor een aantal teams nog behoorlijk spannend is of het zelfs al duidelijk is. Ik hoop dat in ieder geval straks met veel voldoening kan terugkijken op het eerste seizoen Avior. Een eerste seizoen waar we mooie stappen hebben gezet, maar waar we hebben vastgesteld dat er ook nog wel een aantal opgaves liggen.

Op vrijdag 10 maart hebben we met zo´n 40 leden aan een aantal van deze opgaves mogen werken. Tijdens een brainstormavond hebben we verschillende thema´s besproken. Een avond met veel enthousiasme en goede ideeën. De input van deze avond verwerken we de komende periode in een beleidsplan voor de volgende jaren. Het is de bedoeling om dit beleidsplan tijdens de volgende ALV aan de leden voor te leggen.

Na een eerste druk seizoen is voor de Jeugd Technische Commissie (JTC) en de Senioren Technische Commissie (TC) direct alweer de drukste periode van het jaar aangebroken. Teams moeten worden samengesteld, het trainingsschema moet opnieuw worden ingedeeld. Een belangrijke opgave daarnaast is om voor teams trainers te vinden. Zonder de inzet van vrijwilligers is dit proces niet mogelijk. Dat geldt ook voor veel andere taken binnen onze vereniging. Als je een bijdrage wilt leveren laat het dan weten. Vele handen maken het functioneren van onze vereniging een stuk eenvoudiger. We zijn continue op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren. Als trainer, scheidsrechter of bij één van de commissies. We vragen niet veel. Je kunt je tijd vaak zelf indelen en je krijgt er veel voor terug!

Ik wens iedereen een mooi seizoenseinde. Houd de data voor alle eindactiviteiten in de gaten!

Jullie voorzitter

John Dommerholt

 © Volleybalvereniging Avior