Home » Nieuws
Doorstart Club'88

Doorstart Club'88

18-10-2015

Beste leden van DeVolCo’88

Devolco’88, de grootste Deventer volleybalclub met +/- 500 leden, heeft veel ambities.  
Ambities die niet altijd eenvoudig te realiseren zijn.

Enige jaren geleden is, op basis van gedane voorstellen, besloten om Club '88 op te richten. Een club die zaken/activiteiten kan ondersteunen waarvoor binnen de vereniging geen voorzieningen zijn. Binnen deze club willen wij leden werven die door middel van een geringe financiële bijdrage het Deventer Volleybal een warm hart toe dragen.

Club’88 heeft inmiddels  een aardig leden bestand, maar wij willen uiteraard veel groter worden. Vandaar dat wij u bij deze verzoeken om u ook aan te melden als lid van de Club’88.

Een lidmaatschap heeft u al vanaf € 50,- p.p. per kalenderjaar en er zijn al diverse leden die een hogere bijdrage hebben geleverd.

Ook teams zijn van harte welkom om lid van Club’88 te worden en dan als team het bedrag van  

 € 50,- (of meer) te doneren.

Wat gebeurt er met de inleg?

De gelden blijven buiten de begroting van de vereniging en zullen zoals gemeld worden gebruikt voor zaken waarvoor binnen de vereniging nog geen voorzieningen zijn.  Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

 • Inschakelen van professionele trainers tijdens (jeugd)clinics
 • Ondersteuning van (jeugd)activiteiten
 • Aanschaf materiaal
 • Kleine attenties voor scheidrechters en vrijwilligers als dank voor hun inzet
 • (Jeugd)toernooien
 • Etc. etc.

Indien er een idee binnen de vereniging is waarvoor een financiële bijdrage gewenst is, dan kan dit worden voorgelegd aan de Club’88 en die (althans haar bestuur) zal dan beoordelen of de gelden worden toegewezen.

Voor de activiteiten zullen, indien mogelijk, ook de leden van de Club’88 worden uitgenodigd en de leden zullen bekend worden gemaakt op de website en in de Nieuwsbrief.

Controle op de boeken zal worden gedaan door de kascontrolecommissie van Devolco’88 en de leden van club’88 krijgen uiteraard jaarlijks een financiële verantwoording toegestuurd.

Wij roepen iedereen op om lid te worden en mocht u hier gehoor aan willen geven dan verzoeken wij u om een email met als onderwerp:  aanmelding club’88 te sturen naar: club88@devolco.nl

Geef daarin a.u.b even aan

 • Uw naam
 • Adres
 • Postcode woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • De hoogte van het bedrag dat u wenst te doneren.
 • De relatie die u heeft met de vereniging (lid/moeder van X/opa van X/oud lid/buurman etc. etc.)

U ontvangt tot uw opzegging jaarlijks een factuur  en de betalingen kunnen worden gedaan op rekening NL70 SNSB 0933 4686 01 t.n.v. Devolco88 ondervermelding van “uw naam/club88”

Tevens verzoeken wij de leden om de mogelijkheid onder de aandacht te brengen van hun relaties zodat wij een zo groot mogelijke doelgroep bereiken.

Wij hopen veel aanmeldingen te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Club’88

Anko Wolthuis

Mobiel:                  06-24253990

Mail:                     anko.wolthuis@concepts.nl

Mail:                     club88@devolco.nl

 

 

 © Volleybalvereniging Avior