Home » Nieuws
Voorbereiding Nieuwe Seizoen Jeugd

Voorbereiding Nieuwe Seizoen Jeugd

17-04-2016

In aanloop naar het nieuwe seizoen, en vooruitlopend op de mogelijk fusie van SVS en DeVolCo’88, is er de afgelopen maanden een nieuwe Jeugd Technische Commissie geformeerd. Deze bestaat momenteel uit: 

- voorzitter - Roy Wichink Kruit 
- secretariaat - Nathalie Fransen en Ingrid Roeterd 
- coordinatoren Jeugd ABC - Roy Meyer, Ilse Sluiter en Nathalie Fransen 
- coordinatoren Jeugd CMV - Elly Ogink en Marrit Klomps 
- trainers opleider en talenten scout - Marco Boelens 

Zoals je kunt zien is dit een mooie combinatie van mensen uit beide verenigingen, waarmee we zo goed mogelijk ook de band met beide groepen jeugdleden denken te kunnen behouden. 

 
We zijn ool al volop bezig om de teamindelingen voor volgend seizoen te maken en daar passende trainers bij te zoeken. 

Spelers/speelsters zullen hierover vlak voor of tijdens de mei-vakantie worden geïnformeerd. 
Het is de bedoeling dat we na de mei-vakantie met de nieuwe teams zullen beginnen met trainen. 

Op 21 mei zal het plaatsingstoernooi plaatsvinden, waarbij voor de plekken in de hoofdklasse en 1e klasse zal moeten worden gestreden. Door een gewijzigde opzet door de NeVoBo zullen hier beduidend minder teams aan gaan deelnemen. 

Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel en welke teams wij als nieuwe vereniging zullen gaan inschrijven. © Volleybalvereniging Avior