Home » Nieuws
Tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan de Laan van Borgele

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan de Laan van Borgele

23-12-2015

De gemeente Deventer gaat tijdelijk vluchtelingen opvangen in de voormalige Auping-fabriek aan de Laan van Borgele.
Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en haar bijdrage leveren.

Onlangs heeft de  Gemeente Deventer de inwoners geïnformeerd over deze tijdelijke noodopvang in het voormalig Auping pand. De opvang biedt plaats aan ongeveer 250 mensen voor wie niet direct plaats is in een asielzoekerscentrum (AZC). De eerste vluchtelingen worden al op korte termijn verwacht, mogelijk al voor de kerstdagen.

Besluit College
Het college van burgemeester en wethouders heeft de opvanglocatie aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aangeboden. Het pand staat sinds eind vorig jaar leeg, toen de beddenfabrikant naar de nieuwe locatie in Deventer verhuisde. Omwonenden zijn geïnformeerd en werden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 9 december.

Tijdelijke opvang
De gemeente Deventer geeft aan dat het een tijdelijke opvang betreft, bedoeld voor vluchtelingen voor wie niet direct plaats is in een asielzoekerscentrum (AZC). Deze opvang komt in de plaats van de huidige crisisopvang waarbij vluchtelingen om de paar dagen door heel Nederland van de ene naar de andere sporthal moeten worden verplaatst. In het gebouw kunnen 250 mensen worden opvangen. De opvang is voor een jaar ‘of zo nodig langer’, zo geeft de gemeente aan.

Gebouw gereed voor opvang
De noodopvang is sinds maandagmiddag klaar. In het eerste deel, kantoor en showroom, is plek voor 150 mensen. In de achterliggende hal wordt nog gewerkt aan het inrichten van slaapruimtes voor nog 100 mensen

Eerste vluchtelingen gearriveerd
De eerste vluchtelingen in de noodopvang in het voormalige pand van Auping zijn afgelopen dinsdagmiddag gearriveerd.
Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat het om 35 mensen. Het zijn gezinnen uit Irak en Syrïe.
Het is onduidelijk of er op zeer korte termijn nog meer mensen arriveren.

Deventer Sportbedrijf
Net als de Gemeente Deventer laat ook Sportbedrijf Deventer deze mensen niet in de kou staan. Zij willen graag hun bijdrage leveren en zien het als een maatschappelijke plicht als goede buur zich in te zetten voor deze groep mensen.

Sportbedrijf Deventer heeft tal van connecties en biedt sportmogelijkheden in de nabije omgeving van de Laan van Borgele.
Via medewerkers van de gemeente en het COA heeft men vernomen dat er behoefte is aan bewegen, sport en ontspanning. Het Deventer Sportbedrijf  zal binnenkort  nader contact zoeken met de vluchtelingencoördinator van de opvanglocatie in het Auping gebouw, om tot een concrete behoeftepeiling te komen.

Mogelijke rol voor DeVolCo’88
Het zou fantastisch zijn als er, in eventuele samenwerking met andere verenigingen en het Sportbedrijf Deventer , een sportaanbod komt voor de vluchtelingen.
Om het sport- en beweegaanbod goed aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en wensen, inventariseren wij of wij iets willen en kunnen betekenen voor deze groep vluchtelingen.

Zie jij mogelijkheden?
Als jij mogelijk iets zou kunnen en willen betekenen in onze maatschappelijke rol om iets voor deze vluchtelingen te doen, dan horen wij dat graag op korte termijn.
Wil je dan even contact opnemen met secretaris@devolco88.nl

 © Volleybalvereniging Avior