Home » Nieuws
VOG verklaringen

VOG verklaringen

17-12-2018

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 

Bij Avior vragen we aan elke volwassen vrijwilliger om een VOG verklaring aan te vragen. Dit is gratis en wordt voor onze vereniging door Riet Wolthuis gecoördineerd. We volgen ontwikkelingen en nieuwe inzichten en sluiten daarop aan. Om deze reden gaan we de groep waarvoor een VOG verklaring wordt aangevraagd uitbreiden:

  • Op basis van advies van het NOC/NSF vragen we ook  jeugd die zelfstandig training geeft een VOG verklaring aan te vragen. Voor assistenten adviseert het NOC/NSF een VOG verklaring vanaf 16 jaar. Dit advies zullen we volgen.
  • Volgens richtlijnen van de Nevobo zullen we regio scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten ook een VOG verklaring laten aanvragen. 

Voor zover dat nog niet gebeurt kunnen de betrokkenen binnenkort een bericht krijgen van Riet. 
 © Volleybalvereniging Avior