Home » Nieuws
AVG update 2 : Doelgroepen & gegevens, grote lijnen privacy policy staan

AVG update 2 : Doelgroepen & gegevens, grote lijnen privacy policy staan

07-04-2018

We schrijven leden in als lid. We maken teamindelingen. We versturen nieuwsbrieven met informatie over verenigingsactiviteiten. Alles is nodig om een vereniging goed draaiend te houden, maar tegelijkertijd lopen we risico's: wat als deze informatie op straat komt te liggen? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als vereniging hebben we de verplichting om duidelijk te omschrijven hoe we omgaan met de gegevens van onze leden en wat er gebeurt met deze gegevens als je je uitschrijft. Maar ook om te vertellen waarom we bepaalde gegevens van je vragen. Al deze informatie moet vastgelegd worden in een privacy policy. 

Met een werkgroep hebben we alle gegevens die we als vereniging verzamelen in kaart gebracht. Daarna hebben we een scheiding aangebracht in wat noodzakelijk is om te kunnen draaien als vereniging én wat we allemaal 'weg' moeten gooien. De onderbouwing voor alle gegevens die we verzamelen is inmiddels ingedeeld in categorieën en dient als mooie opmaat voor de privacy policy! De komende weken zijn we dus druk aan de typ om alles goed vast te leggen, maar ook om het een beetje leuk te houden voor onszelf. 

Dit is de tweede AVG-update. Heb je de eerste gemist? Lees deze hier. Op de ALV in juni zullen we een toelichting geven.
Heb je in de tussentijd vragen? Of kan je ons hierbij ondersteunen vanuit kennis en ervaring? Neem vooral contact op met het bestuur! © Volleybalvereniging Avior