Home » Nieuws
Dankwoord koninklijke onderscheiding

Dankwoord koninklijke onderscheiding

03-06-2018

Twello, juni 2018

Op woensdag 16 mei 2018 ontving ik uit handen van Burgemeester Jos Penninx , van de Gemeente Voorst, een koninklijke onderscheiding; ik werd 'lid in de orde van Oranje Nassau'. 
Zijne majesteit koning Willem Alexander kende mij deze eer toe (op voordracht van een paar “super vrijwilligers” van Avior, met ondersteuning van de daarvoor benodigde sympathiestemmen uit de directe omgeving van Avior, mijn werkgever, 
Scouting De Vundelaar uit Twello, Peuterspeelzaal de Klimbim uit Bathmen, Scouting Titus Brandsma, S.V. Voorwaarts en nog een aantal verenigingen, waar ik gedurende 45 jaar vrijwilligerswerk mocht doen.

Deze uitreiking kwam voor mij “als een donderslag bij heldere hemel' en ik stond dan ook te bibberen op mijn benen. 
Onder valse voorwendselen was ik naar onze sporthal in Schalkhaar gelokt.
Dergelijk soort plichtplegingen / momenten laat ik eigenlijk liever aan mij voorbijgaan, ze zijn niets voor mij; heb liever zelf de regie in handen.
Toch ben ik, bekomen van alle commotie en schrik, ontzettend blij en dankbaar dat mij deze eer te beurt is gevallen.

Maar ... ik vind dat deze onderscheiding niet (alleen) voor mij is, maar voor alle vrijwilligers en dan zeer zeker voor die van “mijn” Avior.

Daar doe ik mijn petje voor af

Ik weet het. Puur taalkundig gezien kan ik ook perfect mijn hoedje afnemen. Ik verkies mijn petje. Want dat heb ik namelijk, een heus, grijsachtig petje, die ik op vakantie vaak draag om mijn kalende hoofdhuid te beschermen tegen de zon. 
En het staat me niet slecht, naar het schijnt. 

Vandaag doe ik dat petje af. Voor jullie, opperbeste vrijwilligers bij Avior,  die het aandurven om de handen uit de mouwen te steken, initiatief te nemen, activiteiten en constructies op te zetten waar anderen op de ene of de andere manier beter van worden. Ook al zien die anderen dat niet meteen, of staan ze er niet bij stil, of doen ze er een beetje meewarig over.

Niks van aantrekken, want jullie weten veel beter. 
Door te vrijwilligen zijn jullie bezig met een zaak die voor jullie belangrijk is, en jullie kunnen daar genoegen, vrolijkheid, reflectie en schoonheid uit putten.

Het is niet altijd gemakkelijk om te vrijwilligen, of dat vol te houden, maar jullie doen dat toch maar. Daarom grijp ik dit dankwoord  aan om jullie daar persoonlijk voor te danken.

Ik doe ook vooral mijn petje af omdat jullie, als vrijwilligers, in deze samenleving die drijft op concurrentie, individualisme en jammer genoeg ook vaak blinde hebzucht, jullie nek durven uit te steken om ‘goed’ te doen voor de directe of minder directe omgeving. 
Jullie nemen tenminste je verantwoordelijkheid op. Verantwoordelijkheid die anderen laten liggen.  

Een overheid die dingen op haar beloop laat? Vrijwilligers grijpen in! Een private markt die overal haar slaatje wil uithalen? Vrijwilligers realiseren een groot en betaalbaar aanbod aan activiteiten en initiatieven. Daar is de vrijwilliger weer.

En wie vrijwilligt, doet dat alsof het een tweede natuur is. Jullie willen daar niks voor in de plaats, en ergens niks voor in de plaats willen, begint ook al een schaars goed te worden. ‘Niets voor niets, voor wat hoort wat’ zijn zinsneden die de laatste jaren wel vaker rond onze (ook vrijwilligers-) oren worden geslagen. Dat is zo in tegenspraak met het vrijwilligen, dat je vaak doet om dat je je daar goed bij voelt, maar niet om hier iets voor in de plaats te krijgen.

Een welgemeende dank. Ja. Een schouderklop. Ja. Waardering en erkenning van diegenen waarvoor je je inzet. Laat ons hopen, ja. Tegenstand zal jou, vrijwilliger, niet kisten. Jij gaat er voor, en kent hierbij geen grenzen. Geen moeite is teveel. Geen probleem te zwaar.

Vrijwilligersland. Dat vrijwilligersland bruist van enthousiasme en is zo aanstekelijk, dat we met een vingerknip de niet-vrijwilligersterritoria kunnen veroveren. Niet met geweld, natuurlijk niet. Vrijwilligers zijn immers vredevol. Hun wapen is die rotsvaste overtuiging dat vrijwilligerswerk niet alleen broodnodig is, maar het ultieme middel voor een sterke en warme samenleving.

Vrijwilligersland zit in jou, beste vrijwilliger. Nog eens hartelijk dank dat jij verantwoordelijkheid wilt dragen en dat ik daar een onderdeeltje van mocht zijn. Petje af !

Ik vrijwillig Wij vrijwilligen
Jij vrijwilligt Jullie vrijwilligen
Hij vrijwilligt Zij vrijwilligen
Zij vrijwilligt Iedereen vrijwilligt

Ook vrijwilliger worden bij Avior?
Neem dan contact met mij, of een van de bestuursleden op en meld je aan !

Goed Goan.

Jullie ex-voorzitter en bijna ex-secretaris.

Ton Simons

 © Volleybalvereniging Avior