Home » Nieuws
Hart voor Salland

Hart voor Salland

05-02-2017

Aan alle Rabobankleden die Avior een warm hart toedragen

Rabobank Salland, organiseert  jaarlijks de  actie 'Hart voor Salland' . Ook Avior heeft zich aangemeld voor deze actie, waarbij Rabobank Salland jaarlijks een deel van de winst 150.000,- beschikbaar stelt, ter ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. 

In 2016 was Hart voor Salland een groot succes. Bijna 360 organisaties hebben in totaal  € 150.000,- verdeeld. Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid van de bank krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal drie stemmen geven.

Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Salland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen in de stemperiode van 10 tot en met 20 maart 2017. Zij ontvangen hiervoor rond 9 maart a.s. een stemkaart met daarop een persoonlijke toegangscode. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit zorgt er voor dat stemmen op een beveiligde manier gaat. Een lid mag maximaal drie stemmen op eenzelfde vereniging/stichting uitbrengen. Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan zal hij/zij dus op minimaal twee verschillende verenigingen/stichtingen moeten stemmen. Een lid kan op maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen.

Waarvoor gaan wij dit gebruiken?
De opbrengst, willen wij volledig gaan gebruiken voor onze jeugd. Dus stem op Avior!

Bestuur Avior

 © Volleybalvereniging Avior