Home » Nieuws
Huisvesting update 4-3-21

Huisvesting update 4-3-21

04-03-2021

UPDATE:
 

Gisteravond (3/3/21) is de Raadsmededeling inzake de businesscase voor het huisvesten van Avior in De Scheg tijdens een Raadstafel besproken.

Alle politieke partijen waren unaniem positief over het voorstel en vonden het een goede ontwikkeling dat Avior naar een meer centrale huisvesting kan toewerken. Aandacht werd nog gevraagd voor toegankelijkheid van de horeca voor andere verenigingen en een zorgvuldige afstemming met andere verenigingen. Die contacten zijn er al en worden verder uitgewerkt.

Het uiteindelijke formele besluit ligt nog bij het College, maar wij gaan er van uit dat dit, met de positieve reactie van de Raad, nog slechts een formaliteit zal zijn. Wij verwachten het besluit van het college op korte termijn. 

Hiermee zijn dus wel zo’n beetje alle hobbels genomen! Snel aan de slag met het realiseren van een fantastisch nieuw thuishonk. Een plek waar wij met alle Avior teams samen kunnen volleyballen en de onderlinge banden nog meer kunnen aanhalen.

Laten we hopen dat we nu ook in staat zijn om dit snel te realiseren. We streven naar september dit jaar!

 

 © Volleybalvereniging Avior