Home » Nieuws
Uitnodiging brainstormavond beleidsplan volleybalvereniging Avior

Uitnodiging brainstormavond beleidsplan volleybalvereniging Avior

28-02-2017


Beste leden,

Het eerste seizoen van Avior begint aardig te vorderen. In een jaar tijd zijn behoorlijke stappen gezet. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Bij de fusie hebben we een aantal uitgangspunten en ambities verwoord. Als bestuur willen we deze graag herijken en indien nodig bijstellen. Dit moet de basis vormen voor het beleidsplan voor de komende jaren. 

Jullie bijdrage en inbreng voor dit beleidsplan vinden we erg belangrijk. Graag nodigen we jullie uit om vrijdagavond 10 maart met ons mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Na een korte introductie zullen we diverse thema’s in subgroepjes bespreken. Je kunt dus je inbreng hebben op die onderwerpen die je zelf belangrijk vindt. Aan het einde van de avond zullen we alle resultaten plenair bespreken. De resultaten zullen we daarna verwerken in een beleidsplan. Dit beleidsplan willen we voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering aan het einde van dit volleybalseizoen. 

De brainstormavond zijn we nu aan het voorbereiden. Vooralsnog hebben we de onderstaande thema’s benoemd. Bij deze thema’s hebben we al enkele vragen / discussiepunten geformuleerd. 

Vrijwilligersbeleid
-    Welke vrijwilligerstaken zijn er en wat zou de bijdrage moeten zijn van teams en leden?
-    Hoe kunnen we vrijwilligerstaken het best organiseren?
-    Moeten taken vrijwillig blijven of moeten we een bijdrage verplicht stellen>

Jeugdopleiding en contributie
-    Hoe moeten we talentontwikkeling gaan organiseren?
-    Hoe moet de financiering hiervan worden georganiseerd en wat betekent dat voor de contributie?
 
Sponsoring
-    Hoe kunnen we de sponsorinkomsten vergroten?
-    Welke bijdrage mogen van we van teams en leden hierin verwachten? 

Ambitie en consequenties
-    Wat is onze ambitie voor onze topteams?
-    Welke faciliteiten vinden we dat daarbij horen?
-    Hoe zorgen we voor financiering?
 
Financiën
-    Welk contributiebeleid moeten we gaan voeren?
-    Hoe moeten we omgaan met vrijwilligersvergoedingen?
-    Wat is een passende hoogte van onze financiële reserve?
 
Zaalhuur
-    Waar moeten we onze wedstrijden spelen?
-    Hoe kunnen we zorgen dat de beleving overal zo goed mogelijk is?
-    Wat kunnen we doen om de gezamenlijke cultuur goed te faciliteren?
 
Communicatie
-    Waar hebben leden behoefte aan?
-    Welke middelen moeten we wel en niet inzetten?
-    Welke bijdrage mogen we verwachten van leden en teams? 

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 maart in de kantine van de Sporthal Schalkhaar en begint om 20.00 uur. Jullie inbreng en bijdrage is gewenst en wordt bijzonder op prijs gesteld. We sluiten de avond af met een drankje. Graag zien we jullie aanmelding tegemoet op het mailadres van onze secretaris:  secretaris@vv-avior.nl

Namens het bestuur,
John Dommerholt© Volleybalvereniging Avior