Home » Nieuws
Voortgang fusie

Voortgang fusie

09-03-2016

Afgelopen weekend hebben de bestuursleden van zowel DeVolCo'88 als SVS
de stukken m.b.t. het fusievoorstel van een handtekening voorzien.
Op maandag 7 maart jl. zijn deze definitieve stukken gedeponeerd bij het Handelsregister.

Zoals in de recente ALV aangegeven worden de stukken pas definitief als in de ALV van april/mei de leden formele goedkeuring geven op het fusievoorstel.
De leden kunnen dan alleen ja of nee zeggen. Bij nieuwe aanpassingen moet het gehele juridische proces opnieuw en zullen de gestelde doelen qua tijdsplanning niet haalbaar zijn.
( Mogelijk zal er nadien nog een extra ALV moeten plaatsvinden als de vereiste meerderheid van leden dan niet aanwezig is.)

Na goedkeuring in deze ALV zal opheffing van beide bestaande verenigingen plaatsvinden en zal de nieuwe vereniging opgericht worden. In de nu bij het Handelsregister aangeboden stukken staat in de statuten de voorlopige, tijdelijke, naam : "SVS/DeVolCo'88 ".

Op dit moment hebben wij professionele ondersteuning bij het vinden van een nieuwe naam, logo en kleurstelling. De tijdelijke naam zal dus in de statuten nog vervangen worden door een definitieve naam.

De,  bij het Handelsregister,  ingediende stukken liggen voor alle leden ter inzage bij het secretariaat. In het geval van DeVolCo'88 dus bij:

Ton Simons
Van der Duyn van Maesdamstraat 124
7391 VS Twello
Mail: secretaris@devolco88.nl
Tel.:   0613904818


Bestuur DeVolCo'88
 © Volleybalvereniging Avior