Home » Nieuws
Vrijwilligerstaken binnen Avior

Vrijwilligerstaken binnen Avior

28-02-2017


Beste leden,

De afgelopen periode hebben we als bestuur, maar vooral vrijwilligers die de planningen verzorgen, veel opmerkingen gehad over de vrijwilligerstaken. Denk daarbij aan zaalwacht, fluiten, tellen, bardienst en ophalen oud papier. Opmerkingen lopen uiteen, maar hebben onder andere betrekking op de grote hoeveelheid van taken en vooral het feit dat het ook invloed heeft op de sociale contacten. Soms zijn teams niet in staat om gezamenlijk na afloop van een wedstrijd een drankje te doen. 

Onlangs hebben we met enkele bestuursleden en alle betrokken vrijwilligers een en ander besproken. We hebben vastgesteld dat een deel van de huidige problematiek komt door de fusie en verschillende werkwijzen. Daarbij zijn er ook grote verschillen in de frequentie van vrijwilligerstaken. Voor bijvoorbeeld oud papier en de bar worden teams beperkt ingeroosterd (1x  per 2 jaar of 1x per jaar) terwijl zaalwacht en fluiten vaker voorkomt. Het overleg heeft ons geleerd dat planningen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en dat daardoor slimmer gepland kan worden. 

We vinden het als bestuur belangrijk om te melden dat we de geluiden uit de vereniging over de veelheid van vrijwilligerstaken serieus nemen. Daarbij realiseren we ons ook dat alleen met de inzet van alle leden het mogelijk is om elke zaterdag te volleyballen. Dus taken als zaalwacht, fluiten e.d. blijven bestaan. We denken wel dat het slimmer en beter kan. Voor komend seizoen hebben we goede afspraken gemaakt over een tijdige start van de planning en de planningen beter op elkaar af te stemmen. Daarbij zullen we in ieder geval aandacht hebben voor een goede wedstrijdindeling zodat zaalwacht en fluiten gemakkelijker kan worden ingepland. Een goede indeling vraagt natuurlijk afstemming en medewerking van de Nevobo. Verder is het plan om de zaalwacht Schalkhaar en De Scheg te uniformeren en daardoor onduidelijkheden/problemen proberen te verminderen.

Voor dit seizoen hopen we nog jullie begrip en medewerking en hebben alle vertrouwen in een gestroomlijnde planning voor het komend jaar. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en alle betrokken vrijwilligers,
John Dommerholt© Volleybalvereniging Avior