Sporten met 4 personen

Sporten met 4 personen

23-11-2020

Beste allemaal,

 
Er wordt ons binnen de geldende maatregelen de mogelijkheid geboden om in aangepaste vorm te trainen. Een flink deel van jullie heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, super!
Om dit voor iedereen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, heeft Avior een aantal aanvullende richtlijnen en spelregels opgesteld waarbij wij verwachten dat iedereen zich hieraan houdt (en elkaar hieraan herinnert):
  1. Kom op eigen gelegenheid naar de accommodaties (vermijd carpoolen etc.)
  2. Er wordt getraind in vaste groepen van 4 personen en op een vast (ingedeeld) moment. De groepssamenstelling wijzigt niet gedurende de gehele periode van de thans geldende beperkende maatregelen. Kan iemand uit jouw groep een keer niet trainen, dan komt er geen vervanger, maar traint de rest van de groep met 3 (of in het geheel niet).
  3. Om de anderhalve meter afstand tijdens de training te kunnen borgen, wordt het veld verdeeld in ‘persoonlijke vakken’. Spelers/speelsters blijven tijdens de oefeningen binnen hun persoonlijke vak (de ruimtes tussen de persoonlijke vakken zijn ‘no-go’!)
  4. Wanneer tussen oefeningen geroteerd wordt: doe dit dan met de klok mee (eenrichtingsverkeer)
  5. Trainer blijft altijd buiten de lijnen van het veld. Wanneer de trainer zich binnen het veld begeeft, telt hij/zij mee in de groepsgrootte van 4 (en zijn we dus in overtreding)
  6. Zonder trainer/begeleider wordt er niet getraind. Kan de trainer (een keer) niet, probeer zelf een vervanger te regelen (iemand anders overzicht bewaart en erop toe ziet dat we in ons sportieve enthousiasme de regels niet vergeten) of neem contact op met de coördinator van het team.
  7. Desinfecteer na jouw training de gebruikte ballen en overige materialen.
Bovenstaande geldt, nogmaals, naast de reeds bestaande maatregelen (mondkapje, handen desinfecteren, kleedkamers/douches gesloten etc.).
 
Veldmarkering:
 
In Sporthal Schalkhaar is de markering waarmee in het veld de persoonlijke vakken ontstaan reeds aangebracht middels markeringstape (kan blijven zitten!).
Voor de overige accommodaties geldt dit niet en dienen de vakken per trainingsavond aangebracht en verwijderd te worden.
Voor deze markering kunnen markeerbollen of markeerschijven worden gebruikt. Deze (komen te) liggen op de verschillende locaties.
Het eerste team van de avond ‘bouwt’ de veldmarkering op, het laatste team ‘breekt af’ en ruimt op.
 
Een voorbeeld van hoe de veldmarkering er uit moet zien staat bij dit bericht.
 
Per speelhelft zijn maximaal 8 markeerbollen of -schijven nodig!
Mochten er geen markeerbollen of -schijven (meer) zijn, kun je ook gebruik maken van andere, zachte en niet gevaarlijke attributen (tassen, schoenen etc.).
Wij wensen iedereen veel veilig sportplezier!
Mede namens het bestuur; Technische commissie Avior


Aangepast trainen.pdf

Trainingsschema4.pdf


© Volleybalvereniging Avior