Wij zoeken

Iedereen moet iets doen voor de vereniging. Naast de team-taken kan een vereniging om volleybal betaalbaar en de vele vrijwilligers taken behapbaar te houden niet zonder vrijwilligers.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals het training geven, coachen en bardienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet. Denk aan de vast zaal wacht, technische commissies, zaalhuur, sponsorcommissie etc.

Om onze volleybalclub draaiende te houden hebben we jullie als vrijwilligers heel hard nodig. En vele handen maken licht werk, dus wil je ook je steentje bijdragen? Kijk dan of er bij de onderstaande functies iets voor je bij zit.

Wij zoeken vrijwilligers

Omschrijving:

Je organiseert jaarlijks met een werkgroep het jeugdkamp. Denk hierbij aan:

Regelen locatie, vervoer, begeleiders, communicatie naar de leden/ouders etc

Wat kost het je aan tijd

ongeveer 3x per jaar vergadering van 2 a 3 uur, daarnaast telefonisch/whatsapp contact met je mede organisatie en locatie. En uiteraard ga je mee tijdens het kamp!

Meer informatie bij

Vrijwilligers commissie. vrijwilligers@vv-avior.nl

Rapporteert binnen de (J)TC-vergadering aan de voorzitter van de (Jeugd) Technische Commissie. De verantwoordelijkheid van de hoofdcoördinator strekt zich uit over alle leden, die onderdeel zijn van de teams die onder zijn of haar verantwoording vallen. In het geval van een jeugdteams valt het contact met de ouders van deze leden hier ook onder!

Verantwoordelijkheden

• Alle teams onder zijn of haar verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen in de Technische Commissie;
• Geeft voor al deze teams invulling aan het Technisch Beleid;
• Samen met de TC en coördinatoren de teamsamenstelling en trainingsschema te bepalen;
• Samen met de TC de prestatiedoelen voor de teams te bepalen en op basis daarvan acties uit te zetten;
• Het verzorgen van de beschikbaarheid van het juiste niveau coach(es) en trainer(s) i.s.m. coördinatoren;
• Doorstroommogelijkheden te initiëren en te borgen tussen teams;
• Waar nodig, op te treden als bemiddelaar tussen speler, ouder, trainer, coach of vereniging als de coördinator hier ondersteuning bij nodig heeft;
• In samenwerking met het secretariaat:
• Informatie van TC naar teams en ouders te organiseren en te communiceren;
• Bevindingen van coördinatoren van trainers, teams, spelers en coaches te consolideren;
• Coördinatie van het openingstoernooi.

Wat kost het je aan tijd

1 TC vergadering (ca. 2 uur per maand), waarbij standen en teams besproken worden;

Daarbuiten ongeveer 2-3 uur per week.

Meer informatie bij

Voorzitter JTC: jeugdvoorzitter@vv-avior.nl

Rapporteert binnen de TC-vergadering aan de voorzitter van de Technische Commissie. De verantwoordelijkheid van de coördinator strekt zich uit over de leden die onderdeel zijn van de teams die onder zijn of haar verantwoording vallen.

Verantwoordelijkheden

• Het team/alle teams onder zijn of haar verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen in de Technische Commissie;
• Geeft voor deze teams invulling aan het Technisch Beleid;
• Samen met de TC en coördinatoren de teamsamenstelling en trainingsschema bepalen;
• Samen met de TC de prestatiedoelen voor de teams te bepalen en op basis daarvan acties uit te zetten;
• Het verzorgen van de beschikbaarheid van het juiste niveau coach(es) en trainer(s) i.s.m. coördinatoren;
• Doorstroommogelijkheden te initiëren en te borgen tussen teams;
• Waar nodig, op te treden als bemiddelaar tussen speler, trainer, coach of vereniging;
• In samenwerking met het secretariaat Informatie van TC naar teams communiceren;
• Bevindingen van coördinatoren van trainers, teams, spelers en coaches te consolideren;

Wat kost het je aan tijd

1 TC vergadering (ca. 2 uur per maand), waarbij standen en teams besproken worden;

Daarbuiten ongeveer 1 a 2 uur per week en iets meer tijd in aanloop naar nieuwe teamindelingen ivm gesprekken met spelers / teams.

Meer informatie bij

Voorzitter TC: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Je geeft training aan 1 van de recreanten teams en begeleid het team tijdens de wedstrijden als coach

Wat kost het je aan tijd

30 minuten voorbereiding en 1,5 uur training per week. Wedstrijden zijn meestal op trainingsdagen dus kosten niet veel extra tijd

Meer informatie bij

seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Aansturen van de teams die bardienst hebben

Wat kost het je aan tijd

ongeveer 3 uur per bardienst (zelf in te plannen)

Meer informatie bij

vm@vv-avior.nl

Je helpt met het verzamelen van input voor nieuwsbrieven, socials en website. Denk mee over hoe communicatie met de leden beter kan.

Tijdsinspanning:

2 uur per maand

Meer informatie bij:

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Je helpt de sponsor commissie met de administratieve kanten. Denk aan het bijhouden van de mail, maken van notulen bij vergaderingen, Doorgeven aan de penningmeester welke facturen er verzonden moeten worden etd.

Tijdsinspanning:

2 uur per maand

Meer informatie bij:

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Je helpt op de zaterdagen dat de CMV thuis speelt met de ontvangst van de teams & scheidsrechters en zorgt er voor dat de velden etc op de juiste hoogte hangen.

Tijdsinspanning:

2 a 3 uur per maand

Meer informatie bij:

jeugd@vv-avior.nl

Je helpt op de vrijdagen en/of zaterdagen met de ontvangst van de teams & scheidsrechters en zorgt er voor dat de teams de velden etc op de juiste hoogte hangen. Je spoort teams aan om de zaal netjes achter te laten en zorgt dat alle wedstrijd uitslagen correct in het digitale formulier komen te staan.

Tijdsinspanning:

2 a 3 uur per maand afhankelijk van hoeveelheid personen.

Meer informatie bij:

vrijwilligers@vv-avior.nl

Omschrijving

Je organiseert met een werkgroep activiteiten voor de jeugd. Denk aan bowlen, openingstoernooi, uitje naar een wedstrijd etc

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van hoeveelheid activiteiten en de aard van de activiteit. Reken op 2 uur per maand.

Meer informatie bij

Vrijwilligers commissie. vrijwilligers@vv-avior.nl

Omschrijving

Je houdt (1 a 2 jaarlijkse) gesprekken met de leden in de recreanten teams en rapporteert binnen de TC-vergadering aan de voorzitter van de Technische Commissie.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor volleybal technische zaken voor de teams die onder jou verantwoordelijkheid vallen.

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van hoeveelheid teams, maar ongeveer 1 a 2 uur per week (telefoontjes appjes etc) + 1x per 6 weken TC vergadering en + teamgesprekken + eventuele individuele gesprekken

Meer informatie bij

Senioren TC: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Verantwoordelijkheden:
• (In overleg met de coach) met de spelers van het team door te nemen en af te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn en doelstellingen zijn;
• In overleg met de coördinator een jaarplan op te zetten waarin competitievoorbereiding, wedstrijden en toernooien en of bekertoernooien terug te vinden zijn;
• De training (schriftelijk) voor te bereiden waarbij de volgorde warming-up, basisvaardigheden, spelvaardigheden en cool down wordt aangehouden;
• Oefenstof te selecteren die gericht is op het realiseren van de doelen;
• Volgens het jaarschema de trainingen te verzorgen waarbij gelet wordt op aanwezigheid, inzet, prestaties, individueel gedrag en teamgedrag;
• De spelers rechtstreeks aan te spreken op hun aanwezigheid, inzet, en prestaties bij zowel trainingen als wedstrijden;
• De spelers rechtstreeks in woord en gebaar aan te spreken op hun sociale, sportieve- en (non)verbale gedrag tegenover elkaar en buitenstaanders;
• Bij conflicten eerst met de speler of het team zelf te overleggen;
• Bij problemen die niet binnen het team tot een oplossing komen met de coördinator van de jeugdlijn te overleggen welke stappen en besluiten nodig zijn;
• Open te staan voor ontwikkeling van eigen vaardigheden;
• Periodiek te overleggen met collega-trainers in de jeugdlijn en of de prestatielijn om ervaringen uit te wisselen of om kennisoverdracht te ondergaan.

Wat kost het je aan tijd

reken op 2 uur per training (half uur voorbereiding + 1,5 uur training) Bij coachen ook de wedstrijden uiteraard.

Meer informatie bij

Jeugd: jeugd@vv-avior.nl

Senioren: seniorentc@vv-avior.nl

Omschrijving

Jaarlijks doet Avior mee met de grote Club actie. Hiermee kunnen leden loten verkopen en een groot deel van de opbrengst gaat naar de club.

Werkzaamheden:
Aanmelden voor deelname
Bestellen promotie artikelen
Leden activeren om loten te verkopen
Stukjes voor website / socials schrijven

Wat kost het je aan tijd

Aanvragen materiaal en inschrijving 1 uur
Afstemmen met PR inzake berichten naar leden etc 2 uur
Aandacht houden bij de lotenverkoop 2 uur
Bedanken top-verkoper 1 uur

De tijdspanne beperkt zich tot de lotenverkoop termijn. Dus de totaal tijd van 6 uur is gespreid over ongeveer 2 maanden.

Meer informatie bij

Rens Jansen pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Met een werkgroep organiseer je het jaarlijkse bedrijvenvolleybal toernooi. Je werkzaamheden zijn het afstemmen met de TC’s op welke data het toernooi kan plaats vinden, het aanschrijven van bedrijven (via mails en socialmedia), verzorgen van de prijzen, regelen van teams om te fluiten (meestal H1 tm H4 en D1 tm D4) en het maken van het toernooischema. Daarnaast eventueel nog het zoeken van extra sponsoren in afstemming met sponsorcommissie etc.

Wat kost het je aan tijd

In de 3 maanden voor het toernooi ongeveer 3 uur per maand. de week voor het toernooi ongeveer 4 uur en in de week van het toernooi aanwezigheid bij de wedstrijd avonden (afhankelijk van hoeveel personen in de werkgroep zitten).

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Jullie halen maandelijks bij de diverse commissies / teams / TC’s / Bestuur teksten op ten behoeve van de nieuwsbrief. Je stelt de nieuwsbrief samen en maakt deze op in Mailchimp.

Wat kost het je aan tijd

2 uur per maand

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

In overleg met de TC’s / wedstrijd planning worden aan het eind van het seizoen de supersaturdays vastgesteld voor het nieuwe seizoen. Op deze dagen spelen zowel D1 als H1 thuis. De werkgroep regelt dat de sponsorcommissie op de hoogte is om de sponsoren uit te nodigen, de leden worden ingelicht via diverse platformen en zorgen voor net wat meer happening tijdens de wedstrijden dan op een normale wedstriujd dag. (denk aan bv een loterij of hapje etc.

Wat kost het je aan tijd

2 uur per superday aan voorbereiding
4 uur op de zaterdag zelf (2 wedstrijd rondes)

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Samen met de sponsorcommissie organiseren jullie (tenminste) 4 bijeenkomsten per jaar voor de leden/sponsoren van de ABC. Hiervoor is budget beschikbaar via de sponsorcommissie.

Wat kost het je aan tijd

max 3 uur per bijeenkomst + de bijeenkomsten zelf. Over het algemeen is het bedenken wat de bijeenkomst zal worden, dan bijvoorbeeld sprekers/locatie reserveren/boeken en deelnemers uitnodigen.

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Omschrijving

Samen met het evenemententeam & in overleg met de barcommissie organiseren jullie leuke activiteiten in de kantine. Denk hierbij aan een karaokeavond, kaart wedstrijdje, wijnproeverij etc.

Wat kost het je aan tijd

afhankelijk van de activiteit en hoeveel werkgroepleden

Meer informatie bij

Rens Jansen: pr@vv-avior.nl

Kun je ergens anders goed mee helpen, maar staat er geen vacature voor open? Vul dan hieronder in waar jij mee kunt helpen, want niet alle taken staan al online.